6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
14/02/2017 - 14:47
Mustafa GEÇER
".....Oysa sorun, toplumun temel değerlerinde değil, bunu
değiştirmek için tasarlanan, halkoyuna sunularak meşrulaştırıldığı
iddia edilen ve topluma zorla giydirilen anayasaları yapan zihniyetlerdedir.
Kendimizi ve dinimizi batı kavramları üzerinden Batılı gözlüğü ile okumak!
İşte en büyük sorunumuz budur."
 
19.yy da Batı Avrupa ülkelerindeki değişim ve dönüşümler dünyayı derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerden Osmanlı aydınları da büyük oranda etkilenmiştir. Bu etkiler bizde Batılılaşma serüvenini başlatmıştır. Batı kültürü, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, ekonomik kalkınma  
avantajını da kullanarak dünyanın yönünü batıya dönmesine neden olmuştur. Batı kültürünün ülkelere taşınmasında Batıdaki teknolojik ve ekonomik kalkınma büyük bir avantaj sağlamıştır. Batılılaşma serüveni, 1839 Tanzimat,1856 Islahat, 1876 Meşrutiyet, 1923 Cumhuriyet dönemleri olarak görünür hale gelmiştir. Her aşamada biraz daha ağır bedeller ödenerek batılılaşma projesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu aşamalarda devletin temel düzeni, topluma giydirilecek, insanımızı temel değerlerinden koparıp Batılı seküler değerlere uyduracak , yeni kimlikleri inşa edecek, toplum mühendisliği  sağlayacak fermanlar ve yeni Anayasalar’la sağlanmaya çalışılmıştır. Halen suç ve sorun toplumumuzun inanç ve temel değerlerinde aranmakta, onu değiştirme çalışmaları AB’ye uyum ve tam üyelik çalışmaları bağlamında sürmektedir.
Batıda eğitim gören insanların birçoğu Batı kültürünün bir misyoneri olarak ülkelerine dönmüş o kültürü ülkesine taşımış ve hakim olmasında önemli roller almışlardır. Özellikle ülkemizde ve diğer halkı Müslüman ülkelerde Batı kültürü ile beslenmiş, eğitilmiş insanlar, Batılılaşmanın önünde engel olarak  kendi din ve kültürlerini görmüş ve temel değerlerine karşı durmaya başlamışlardır. Batı zihniyetli aydınlar bulundukları ülkelerde önemli mevzilere yerleşmişler/yerleştirilmişler, ülke yönetimine ve iktidarlarına hakim olmuşlardır. Batılılaşma her sorunu çözecek ülkeyi  muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacak bir ideoloji  bir temel amaç bir sihirli değnek olarak kabul edilmiştir. Kendi dinine, kültürüne ve insanlarına istilacı bir ülke ordusundan daha acımasız davranılmış, İslam ve Müslümanlar aşağılanmış, horlanmış, ülke yönetiminde karar ve icra mevkilerinden sürekli uzak tutulmuşlardır. Amaç ve ideoloji haline getirilen batı tipi sanayileşme ve kalkınmada başarı sağlanamamış bir hezimet yaşanır hale gelmiştir. Bu başarısızlıkta fatura, yönetimde hiç yetki verilmeyen Müslümanlara ve İslâm’a çıkarılmıştır. Geri kalmışlığın sebebi İslam dini olarak ilan edilmiş, “İslam terakkiye mani” denmiştir. Bugün kalkınmış doğu ülkelerine bakıldığında, Ortodoksluk, Budizm, Hinduizm, şintoizm, Konfiçyanzim gibi inançlar kalkınmaya hiç engel görülmemiştir.
Gelinen noktada ne Batılı gibi ne Doğulu gibi, ne Müslüman, ne Hristiyan gibi olamayan melez kimliğe sahip bir yapı inşa edilmiştir. Batılı ülkelerin kapısında avuç açan, fakir, sefil, Batı otoriteleri vesayetinde yönetilen İslam ülkeleri ortaya çıkmıştır.
Tam batılılaşmadaki başarısızlıklar Batı tipi anayasalarda da aranmakta ve sürekli anayasa değişiklikleri gündeme getirilmektedir. Oysa sorun, toplumun temel değerlerinde değil bunu değiştirmek için tasarlanan halkoyuna sunularak meşrulaştırıldığı iddia edilen ve topluma zorla giydirilen Anayasaları yapan zihniyetlerdedir. Günümüzde aynı zihniyetle yapılmaya çalışılan da budur. Kendimizi ve dinimizi batı kavramları üzerinden Batılı gözlüğü ile okumak. İşte en büyük sorunumuz budur.
Her ülke er ya da geç, şöyle ya da böyle kalkınacaktır. Kalkınma bir amaç olamaz çünkü insanların daha rahat yaşaması için bir araçtır. Kalkınma tek başına mutluluğun bir aracı da olamaz. Olmamıştır.  Kalkındıktan sonra ne olacak? Günümüzde en kalkınmış materyalist ülkelerde manevi kalkınma eksikliğinden dolayı insanlar bunalıma sürüklenmekte alkol ve uyuşturucu kullanımı artmakta, intihar vakaları yaygınlaşarak artmaktadır.
İnsanlığın 20.yy tecrübesi  ve sonuçlar göstermiştir ki, insanı insan yapan değerlerin hakim kılınması gerekmektedir. Yoksa insanlık insanlığını kaybedince, kalkınmış da olsa barış ve mutluluğu sağlayacak bir dünya inşa etmeleri mümkün olmayacak, savaşlar sürüp gidecektir.
Batıyı bu noktaya taşıyan zihniyet ve faktörler yavaş yavaş etkisini kaybediyor.
Batı ideolojileri ve medeniyet anlayışı  insanlığa barış ve mutluluk getirememiştir. Artık batı dünyanın merkezi değildir. Yeni medeniyet havzaları ortaya çıkacaktır. Bu medeniyete en güçlü aday İslâm olacaktır.
İslamî düşünce ve kavramların ihyası bizlere düşen en önemli görevdir. Bunca bedeller ödenmesine rağmen ülkemizin ekonomik düzeyi 1854 Kırım savaşından sonra ortaya çıkan tablodan farklı değildir. Borç almaya devam ediyoruz. Bir satıp iki alıyoruz. Dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı oransal olarak fazla bir değişiklik göstermemektedir. Maneviyat, aile, ahlak, edep, saygı, sevgi gibi önemli değerlerimiz çöküş halindedir. Üniversitelerde öğrencilerimiz “Buda” mabedi ister hale gelmiştir Trilyonluk spor tesisleri arenalar hale çare olamıyor, ancak ısrarla inşaa ediliyor. Oysa aç karınla spor yapılamaz. Batı, sınırlarını açsa ülkenin yarısı batıya akacak. İstila edilen halkı Müslüman ülkelerden, cennet olarak tanıtılan batılı ülkelere ölmek pahasına insan göçü devam ediyor. İnsanlarımız o hale getirilmiş ki, katillerine koşuyorlar.
“Yenilmiş bir medeniyetin mensupları” kompleksi ile Batılılaşmak ve sözüm ona kurtulmak  için koskoca İmparatorluk vermişiz. Anayasalar, kanunlar, kılık kıyafet, yazı, takvim, ölçüler v.s  her şeyimiz değiştirilmiş, maskara maymun haline getirilmişiz, halen değiştiriliyoruz. Batı müktesebatı hararetle ülkemize taşınmak, AB’ye girmek, Batı içinde eriyip yok olmak kurtuluş olarak görülüyor ancak yaşanabilir bir Türkiye halen inşa edilememiştir.
Uygulanmış, denenmiş, sonuç alınamamıştır. Israrda fayda olmadığı görülmüştür. Batıdan ithal, hukuki ve kültürel yapılanma, onur ve şerefimizi kurtaracak bir medeniyet inşa etmemizin önündeki en büyük engeldir. Batının öz değerlerimizle çatışmayan faydalı taraflarını almakla beraber kendi değerlerimize dönmek kurtuluşumuzun insanlığın tek reçetesi olacaktır.
Eğitim sistemi acilen millî ve manevi değerler sistemimize uygun hale getirilmelidir.
Ancak bu sistemle yetişen gençlerimiz geleceği inşa edebilirler.
Tüketim malı; meşrubat, simit, makarna, şampuan, diş macunu, çocuk bezi, kağıt mendil, spor sahası, Vakfıkebir ekmeği, lavaş, bazlama, konut üretmekle kalkınamayız. Belimizde taşıdığımız Amerikan, Belçika, İsrail tabancası ile dünyada sözü geçerli bir ülke olamayız.
Kalkınan ülkeler teknoloji ve yatırım malı üreterek kalkınmışlardır.
Tüketim malı üretimi, sömürge ülkelerde uygulanan ekonomik sistemidir. Türkiye’de de 150 yıldır ve günümüzde sömürge ekonomik sistemi uygulanmaktadır. En büyük sorunumuz budur.  Bu yolla Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması ve büyümesi mümkün değildir.
Tank yaptırmışsın, gemi yapmışın, oto yapmışın, helikopter yapmışın; motoru, elektronik donanımı dışarıdan temin ediliyorsa o araç dışa bağımlıdır ve yerli sayılmaz.
Devletin de katılımı ile yatırım malları, ara malları, stratejik mallar üretmek kalkınmanın ve güçlü olmanın önceliğidir. 100 milyonluk ihracat için 80 milyonluk ithalat yapılarak sonuç alınamaz.
Yerli sermayenin ekonomideki payı %60’ın üzerine çıkarılmalıdır. Sorunlarımızın çözümünde öncelikle kendimizi ve ne yapmamız gerektiğini iyi bilen aydın ve millî kafalara ve zihniyete ihtiyacımız var.
Anayasa olmasa da olur!  
 
14.2.2017 M.GEÇER -İstanbul
YORUMLAR
mustafa öz 14-02-2017, 16:15:08
mustafa bey partinin başına kesinlikle genç ve dinamik bir isim

gelmesi lazım size birkaç isim önerebilirim

sayın mesut doğan.
sayın ilyas tongüç
sayın birol aydın
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz